LIODI - THIẾT KẾ - THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NGOẠI THẤT

Phụ Trách Chuyên Môn : Nghệ Nhân Nguyễn Văn Hương

Chức Năng : +  Thiết Kế Xây Dựng Bao Gồm:

- Thiết kế kiến trúc,kết cấu

- Thiết kế điện,nước

- Thiết kế cảnh quan sân vườn.

Nhiệm Vụ :

- Thi Công xây dựng

- Thi Công điện nước

- Thi Công cảnh quan 

- Hoàn Thiện ngoại thất

Những hình ảnh tham khảo : 

Thi công xây dựng - đắp vẽ hoa văn Lâu Đài Cường Thịnh Thi - Ninh Bình

Mặt Đứng phía cổng chính  

 

Công Trình Hoàn Thiện