Nhà xưởng - Showroom

Địa chỉ: Đông Lâu, Bình Nguyên, Kiến Xương, Thái Bình

ĐT: 0366 56 89 56

Website: liodigroup.com.vn

             liodi-pu.com.vn

Email: liodigroup@gmail.com