Showroom 1: Tại Hà Nội

Tại Hà Nội

Tầng 4, Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc AC

Số 16, ngõ 102, Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân Hà Nội

Website: liodigroup.com.vn

             liodi-pu.com.vn

Email: liodigroup@gmail.com